Bedrijven

Bedrijven kunnen gratis over onze zaal beschikken voor presentaties en vergaderingen voor of na de maaltijd.

Blijft u echter graag in de privacy van uw bedrijfsomgeving?

Geen nood, het team van de Medicis kan ook ter plaatse voor u maaltijden serveren.

Meer informatie en aangepaste menu’s bespreken,
kan bij Ives Balthazar op het nr 02 779 07 00 of via
mail: semper@restaurantmedicis.be

(dit mailadres kan niet gebruikt worden voor normale reservaties, deze dienen steeds per telefoon te gebeuren